teamledarskap

Utbildare

Anja Lindberg
Anja Lindberg

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, Nyköping, Sverige
Kategori

Datum

feb 27 2024
Avslutad

Tid

08:00 - 16:30

Kostnad

4 650 SEK

Boknings info

Nyköping

Teamledarskap

Utveckla ditt team och ditt ledarskap

Allt fler organisationer inser värdet av samspelta, effektiva team för att lyckas.

Att leda team innebär att få deltagarna att växa i sina roller, tänka nytt och ta ansvar för att nå gemensamma mål. Detta bidrar till ökad delaktighet, motivation och ansvarstagande.

Med utgångspunkt i situationsanpassat ledarskap, forskning om effektiva/högpresterandeteam och ett coachande ledarskap har vi skapat utbildning där du får ny motivation att utveckla ditt team och ditt ledarskap.

Motivation att förbättra självledarskap, arbetsglädje och produktivitet i ditt team.

 Att leda team innebär att få deltagarna att växa i sina roller, tänka nytt och ta ansvar för att nå gemensamma mål. Detta bidrar till ökad delaktighet, motivation och ansvarstagande.

För detta krävs ett arbetsklimat som stödjer utveckling och lärande, ett gemensamt ansvarstagande, ett genomtänkt arbetssätt och en tydlig gemensam målbild.

Innehåll

  • Vad som kännetecknar effektiva team som presterar bra tillsammans
  • Hur du kan leda för att skapa effektiva och högpresterande team
  • Vad team behöver i olika faser av sin utveckling
  • Hur du med ett coachande förhållningssätt kan få teamet att ta mer eget ansvar
  • Hur du skapar team som teammedlemmarna känner sig trygga i och där det är roligt att vara med och bidra och hjälpa varandra
  • Hur du sätter engagerande mål som bidrar till att alla drar åt samma håll

Ladda ner kursinbjudan här

team ledarskap

LEDARSKAPSTRÄNARE

Anja Lindberg är ICF PCC- och ICC-certifierad coach samt KBT-terapeut. Hon har en fil.mag. i psykologi. Anja har arbetat med coachning på heltid sedan 2002 och har sedan 2004 utbildat professionella coacher och chefer samt föreläst och handlett i coachning och ledarskap i många olika typer av organisationer, både internationellt och i Sverige. Hon arbetar också med teamutveckling (certifierad i GDQ) och konflikthantering. Anja har varit ledamot i styrelser i olika branscher och har tidigare varit verksam som chef i telekombranschen.

Anja Lindberg har skrivit eller medverkat böckerna Livbåt för ledare (Liber 2013), Coachboken (Liber 2017), Nya Coachboken (Recito 2021) samt Mastering Executive Coaching (Taylor and Francis 2019). Hon har bidragit till att implementera coaching och en coachande kultur i ett antal organisationer, ett exempel finns att se här.