Truckutbildning AB

Utbildare

Nils Lindroth
Nils Lindroth
Boka

Plats

Olema Truckspecialisten
Koppargatan 27, Norrköping
Kategori

Nästa förekomst

Datum

aug 26 - 27 2024

Tid

08:00 - 16:00

Kostnad

4 645 SEK

Boknings info

Norrköping

Truck AB

Truckutbildning enligt TLP 10

Utbildning är en nödvändighet för alla som använder truckar i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller om det är en heltidssyssla.

Kursen vänder sig till dig som har kört truck tidigare och behöver uppdatera dina kunskaper och finslipa din körteknik. Tidsåtgången är beräknad på att du har tidigare erfarenheter och kunskaper.

Som nybörjare kan anmäla dig till denna utbildning men reservera dig för att tidsåtgången är mellan 2-5 dagar. Meddela oss din kunskapsnivå vid anmälan.

A-utbildning

Syftet är att göra dig till en säker och skicklig förare av bland annat ledstaplare, låglyftande åktruckar samt mindre dragtruckar. Kursen tar upp vad du måste känna till som förare av trucktyp A.

B-utbildning

Behandlar bland annat motviktstruckar, skjutstativtruckar, plocktruckar och trucktyperna i A-utbildningen

Syftet med utbildningen är att du som truckförare ska få den kunskaper som behövs för att köra säkert och minska skador.

En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om truckens funktion eller gällande säkerhetsregler. Du måste som förare ha god kunskap om truckens användning och manövrering. Vidare ska du känna till gällande trafik- och körregler samt lokala förarinstruktioner.

Kursinnehåll:

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material- och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods
 • Teoretiskt prov
 • Övningskörning
 • Praktiskt prov

Efter godkända prov får deltagaren ett truckförarbevis och utbildningsintyg.

Målet med utbildning är att få säkra truckförare och arbetsplatser.

Efter genomförd kurs skall varje truckförare uppfylla arbetsmiljölagens (AFS 2006:5) krav på dokumenterat praktiska och teoretiska kunskaper. Du ska kunna hantera ditt fordon på ett säkert och ekonomiskt sätt, samt kunna minimera riskerna och klara av den dagliga tillsynen.

Förkunskaper

Viss tidigare erfarenhet krävs. Utbildning för nybörjare är 2-5 dagar.

Bra att veta
 • Utbildningen genomförs hos Olema Truckspecialisten på Koppargatan 27, 601 02 Norrköping
 • Under dagen bjuds kaffe med fika och fralla
 • Medtag egen lunch
 • Ta med egna skyddsskor
Lagen kräver dokumenterade och praktiska kunskaper

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 säger att en truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. För att få dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper ska du genomgått utbildning med teori och körträning, enligt de riktlinjer, TLP10, som arbetsmarknadens parter har tagit fram.

Repetition och giltighetstid

Ditt utbildningsbeivs/truckkort gäller tills vidare. Det är arbetsgivaren som i sitt körtillstånd anger giltighetstid eller krav på repetitionsutbildning. Många företag/branscher tillämpar ett krav på repetitionsutbildning vart femte år.

Körtillstånd

En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd utfärdat av sin arbetsgivare för att få använda trucken. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar, vilka arbetsuppgifter det gäller för och på vilket område.

Den arbetsgivaren som i strid med kraven låter en eller flera anställda använda en truck utan ett sådant tillstånd ska betala en sanktionsavgift, se paragraf 23. Lägsta avgiften är 15 000 kr och högsta avgift 150 000

Uppkörning

Detta är en 2 dagars lärarledd utbildning i vår utbildningslokal i Norrköping.

Du kan välja att genomföra utbildningen som webbutbildning + uppkörning. Du gör då teoridelen på webben och hela truckteorin online i din egen takt. Sedan praktiska övningar och uppkörning i vår utbildningslokal i Norrköping. Uppkörning i Norrköping är då utbildningsdagens andra dag vilket vanligtvis är tisdagar. Båda utbildningarna följer Truckläroplanen TLP10.

Företagsanpassad utbildning

Du kan också välja att genomföra utbildningen på plasts hos dig som kund i era lokaler, och med era maskiner. Tidsåtgången beror på vilka truckar som deltagarna ska köra upp på och deltagarnas tidigare kunskap och erfarenheter.

Be om offert för lärarledd utbildning i era egna lokaler

UTBILDARE

Nils Lindroth

Nils Lindroth

Boka evenemang

Truck AB
á 4 645
Available kursplatser: 6

Antal deltagare

The "Truck AB" ticket is sold out or not available for some of dates. You can try another ticket or another date.