Utbildare

Ulf Negendanck
Ulf Negendanck

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, Nyköping, Sverige
Kategori

Datum

apr 23 - 24 2020
Avslutad

Tid

08:00 - 17:00

Kostnad

6250 kr

Arbete på väg, Nivå 3 A Utmärkningsansvarig

Utbildningen ger dig grundkompetens enligt;

Steg 2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

  • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
  • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar. Exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten.

Steg 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik-och skyddsanordningar samt trafikdirigering

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
  • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
  • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Certifikatet gäller i 4 år

Du hittar vårt övriga lärarledda kursutdbud här och våra webbutbildningar här