Vistelse i spår

Plats

Webbaserad teori + lärarledd praktik

Datum

jun 09 2022
Avslutad

Tid

08:00 - 17:00

Kostnad

3 400 SEK

Vistelse i spår

Innehåll:

För att få vistas i eller nära spårområde krävs Vistelse i spår-behörighet. Denna utbildning motsvarar ”Att enskilt vistas i spår” som utförs enligt Trafikverkets Kompetenskravspecifikation.

Den godkända provet som är en del av E-learningen ger behörighet att påbörja utbildningen, teori och praktik tillsammans ger sedan rätt kompetens för uppdraget.

Utbildningen följer TDOK 2020:0218.

Grundutbildningen är giltig i tre år.

”Vistelse i Spår” är det som Trafikverket kallar ”Att enskilt vistas i spår” alltså ger dessa utbildningar samma behörighet. Våra utbildare är upptagna hos Trafikverket och därmed godkända utbildare.

(Tidigare benämning på ”Att enskilt vistas i spår” var BASÄVISTA på Trafikverksskolan)

 

Omfattning:

4 h förberedande del genom e-Learning

8 h teori och praktik utomhus i spårmiljö

 

Krav för godkännande:

För att godkännas på kursen behöver kursdeltagaren genomföra samtliga kursmomenten. Kursen genomförs och avslutas med ett kunskapsprov. Den förberedande kursen kan göras från vilken internetansluten dator som helst. Inloggningsuppgifter skickas med e-post till den adress användaren uppgett vid kursanmälan.

E-Learningen är ett krav innan den det praktiska tillfället. Intyg från godkänd utbildning måste uppvisas på plats vid den lärarledda delen. Svenska språket måste behärskas i både tal och skrift.

Den lärarledda delen av utbildningen innefattar en teoretisk del som återkopplas till den interaktiva kursen samt praktiska moment i spårmiljö som avslutas med ytterligare ett kunskapsprov. För ett godkänt resultat i den praktiska kunskapskontrollen, ska deltagarna ha genomgått alla delmoment med godkänt resultat.

Utbildningen finns även i Göteborg, Malmö samt Västerås. Kontakta oss för datum: info@blommenhofutbildning.se