Plats

Distansutbildning - Teams
Utbildningen genomförs via Teams. Länk till utbildningen kommer i god tid innan utbildningen via mail.
Kategori

Datum

dec 18 2021
Avslutad

Tid

08:00 - 16:00

YKB Modul 4 – Ergonomi & Hälsa – DISTANS

YKB Modul 4 – Ergonomi & Hälsa – DISTANS

Information om vikten av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbete.

Målet är att deltagaren ska kunna förebygga fysiska risker och vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

YKB – Yrkeskompetensbevis – Fortbildning för yrkesförare
From den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) i yrkestrafik.
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket. Tyngdpunkten ska läggas på både trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell bränsleförbrukning. Delkursernas mål är en sammanfattning av de mål som finns angivna i SFS 2007:1470.

Kursen skall vara genomförd senast den 10 september 2016. Därefter krävs fortbildning vart femte år.

Särskild grundutbildning gäller för alla som tagit C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att arbeta som förare av tung lastbil.

Tillfälliga förändringar om Yrkeskompetensbevis:
Läs mer hos Transportstyrelsen om de tillfälliga förändringar som råder just nu.

Vi har alla delkurser hos oss, både fysisk och distans utbildning. Fler datum hittar du här.