Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, Nyköping, Sverige
Kategori

Datum

maj 14 2022
Avslutad

Tid

08:00 - 16:30

Kostnad

1 850 SEK

YKB Modul 4 – Ergonomi & Hälsa

YKB – Yrkeskompetensbevis – Fortbildning för yrkesförare
From den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) i yrkestrafik.
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket. Tyngdpunkten ska läggas på både trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell bränsleförbrukning. Delkursernas mål är en sammanfattning av de mål som finns angivna i SFS 2007:1470.

Kursen skall vara genomförd senast den 10 september 2016. Därefter krävs fortbildning vart femte år.

Särskild grundutbildning gäller för alla som tagit C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att arbeta som förare av tung lastbil.

Modul 4: Ergonomi och hälsa,7 timmar

Information om vikten av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbete.

Målet är att deltagaren ska kunna förebygga fysiska risker och vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.