YKB Modul 5 – Trafiksäkerhet & Kundfokus – DISTANS

YKB Modul 5 – Trafiksäkerhet & Kundfokus – DISTANS

Vi tar upp riskerna i trafiken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs.

Målet är att deltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagaren kommer därmed också att arbeta för att varumärket stärks.


YKB – Yrkeskompetensbevis – Fortbildning för yrkesförare

From den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) i yrkestrafik.
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket. Tyngdpunkten ska läggas på både trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell bränsleförbrukning. Delkursernas mål är en sammanfattning av de mål som finns angivna i SFS 2007:1470.

Kursen skall vara genomförd senast den 10 september 2016. Därefter krävs fortbildning vart femte år.

Särskild grundutbildning gäller för alla som tagit C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att arbeta som förare av tung lastbil.

Tillfälliga förändringar om Yrkeskompetensbevis:
Läs mer hos Transportstyrelsen om de tillfälliga förändringar som råder just nu.

Vi har alla delkurser hos oss, både fysisk och distans utbildning. Fler datum hittar du här.

Print Friendly, PDF & Email

Boka evenemang

YKB Modul 5 1500 kr exkl. moms
Available Kursplatser: 0
The YKB Modul 5 ticket is sold out. You can try another ticket or another date.