Fortbildning för dig som yrkesförareYKB - Yrkeskompetensbevis


Fortbildning för yrkeskompetensbevis i Nyköping. För dig som jobbar som yrkesförare med tunga transporter såsom lastbil eller buss. Att utföra gods- och persontransporter är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Syftet med utbildningen är att ge dig som yrkesförare rätt kunskaper och färdigheter för att få utföra gods- och persontransporter.

Totalt omfattar utbildningen 5 lärarledda kurser på totalt 35 timmar. Du kan gå delkurserna i vilken ordning du vill. Efter godkänt prov erhåller du ett Yrkeskompetensbevis som är giltigt i fem år. Innan giltighetstiden löpt ut måste föraren repetera utbildningen för att förnya sitt bevis.
Läs mer om yrkeskompetensbevis på Transportstyrelsen


Fortbildning - Alla delkurser


Bränsleoptimering


Delkurs 1 - Bränsleoptimering

I delkurs 1 får du förståelse för betydelsen av att spara bränsle både ur miljöhänseende och ur ett ekonomisk perspektiv. Du ska efter utbildningen kunna optimera bränsleförbrukningen.


Boka delkurs 1
Godstransporter


Delkurs 2 - Godstransporter

I delkurs 2 får du kännedom om de regler & bestämmelser som gäller för lastsäkring samt att upplysa om de ekonomiska vilkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands.


Boka delkurs 2 - gods
YKB Delkurs 2


Delkurs 2 - Persontransporter

I delkurs 2 får du kännedom om vad som gäller för last, inre säkerhet & ett professionellt bemötande mot passagerare. Du blir även uppdaterad på persontransportmarknadens organisation och ekonomiska villkor.


Boka delkurs 2 - person
Yrkeskompetensbevis


Delkurs 3 - Lagar & regler

I delkurs 3 får du förståelse för de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter.


Boka delkurs 3
YKB


Delkurs 4 - Kost & hälsa

I delkurs 4 får du lära dig vikten av god hälsa & rätt kost, effekter av alkohol, och hur olika ämnen påverkar beteendet. Orsaker till samt effekter av trötthet & stress samt arbets- och vilocykelns betydelse.


Boka delkurs 4
Delkurs 5


Delkurs 5 - Trafiksäkerhet

Delkurs 5 innefattar delar som ökar ditt medvetande för en god trafiksäkerhet. Kursen bidrar till att göra dig som deltagare bättre rustad för att kunna vidta rätt åtgärder på olycksplatser & kunna bedöma krissituationer.


Boka delkurs 5


SPARA 20%

Bli avtalskund och boka dina kursplatser till bättre pris. LÄS MER

Bli avtalskund

Fråga mig gärna om YKB

Henrik heter jag och är ansvarig för YKB fortbildning.

Kontakta mig gärna


MÅL MED UTBILDNINGEN

Målet med utbildningen är att säkerställa att du som förare kan utföra ditt yrke på ett professionellt och trafiksäkert sätt. Utbildningen består av 5 delkurser och ger ett mervärde för såväl förare som åkerier. Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.

vad säger lagen?

Kraven på yrkeskompetensbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och sedan den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. En av delkurserna och maximalt 12 timmar får genomföras på distans. Här hittar du länkar till lag och förordning för yrkesförarekompetens.

VÅR UTBILDARE

Ebbe Carlzon uppskattar variationen av att hålla utbildning och träffa branschfolk samt att aktivt köra tung trafik med både buss, lastbil och släp. Ebbe har varit godkänd rapportör hos Transportstyrelsen sedan 2013 och kört tung trafiks sedan 1975. Han har förmågan att göra våra YKB utbildningar intressanta med sina många erfarenheter. Läs mer om Ebbe här.

Frågor och svar

Vilka förkunskaper krävs?
Giltig behörighet är behörighet B och någon av följande behörigheter C1, CIE, C, CE och/eller D1, D1E, D, DE.

Kan jag gå på distans?
Högst en delkurs på 7 timmar kan ske som distansutbildning. Sammanlagt får du gå högst 12 timmars distansutbildning.

Vad menas med hävdvunna rättigheter?
Grundutbildning krävs inte av de förare som tog sin C-behörighet före den 10 september 2009. Dessa förare har vad som kallas hävdvunna rättigheter. Kravet på fortbildning efter 5 år från det datum yrkeskompetensbeviset utfärdas gäller även de förare som har hävdvunna rättigheter. Läs mer om hävdvunna rättigheter på Transportstyrelsen


    Henrik Eriksson på Blommenhof Utbildning är din kontaktperson för YKB.
    0155-20 10 00 | henrik@blommenhofutbildning.se
    Print Friendly, PDF & Email