BAM

In by Camilla Carlsson

Arbetsmiljö

Event details

 • Distans
 • 15 december, 2020
 • tisdag, 2:24 e m tom 2:24 e m
 • SSAB

Contact event manager

Book your tickets

Choose tickets
kr0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

BAM

Distans

tisdag, 2:24 e m tom 2:24 e m
15 december, 2020

000000

SSAB

Organizer's other events

Vårt ansvar för en sund och säker arbetsmiljö

Dagarna ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och metoderna för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som chef och skyddsombud.

Dag 1: 08.30-16.00

 • Inledning och presentation
 • Genomgång av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Roller, ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet
 • Att samverka i arbetsmiljöarbetet inom företag

Dag 2: 08.30-16.00

 • Inledning, återkoppling
 • Metoder/verktyg för arbetsmiljöarbetet
 • Utveckling och förändring på arbetsplatsen
 • Att arbeta med tillbud och tidiga signaler

Dag 3: 08.30-16.00

 • Inledning och återkoppling
 • Att identifiera risker och genomföra åtgärder
 • Psykosocialt arbetsmiljöarbete inkluderat likabehandling, kränkandesärbehandling, mobbning mm.
 • Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Hur går vi vidare i arbetsmiljöarbetet – viktigt att tänka på
 • Gemensam utvärdering och avslutning

Upplägg

Upplägget varieras med föreläsningar, fallstudier, grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningsdagarna kommer ni få korta hemläxor att undersöka arbetsmiljön.

Målet

Du får en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Alla parter får en gemensam syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är.

Bättre arbetsmiljö i samverkan!