Med öga för utvecklingÖvrigt & Andra uppdrag

Lennanders

"Högt personligt engagemang och bra
liknelser från vardagen. Efteråt har
jag nu huvudet fullt av
färgkombinationer och funderingar på
kommunikation både privat och i arbetslivet!"
ge power

"Statistik används ofta som underlag
när man ska ta beslut.
Om vi lär oss att använda
och tolka statistik kan
vi göra den till ett bra hjälpmedel."

Blommenhof
Hotell

"En dag med mycket engagemang och skratt,
men också eftertanke. En bra början
för att lyfta oss framåt!"
succé
-

"Erik Olkiewicz visar med sin show hur
viktigt det är att fokusera på rätt saker.
Och låter oss skratta hysteriskt."

VI HAR FLER ÄN
0
UTBILDARE

UTBILDAT MER ÄN
0
FÖRETAG

UTVECKLAT FLER ÄN
0
MEDARBETARE