Arbete på väg steg 2.2

29000 kr

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Arbete på väg

Steg 2.2

Utbildningen riktar sig bland annat till den som ska arbeta som utmärkningsansvarig för fasta eller intermittenta arbeten samt kunna leda och instruera personal med Steg 1 kompetens gällande arbetsplatsens skydds- och trafikanordningar. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Du får lära dig vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Arbete på väg Steg 2.2. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

  • Fördjupad kunskap av kraven som framgår i Steg 1
  • Tillämpa gällande författningskrav samt Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering
  • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar
  • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera dessa
  • Kunna leda och instruera personal med Steg 1 kompetens
  • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras
  • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter

Omfattning: 2 heldagar

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.