Truck AB

30500 kr

Utbildning i Truck AB är en nödvändighet för alla som använder truckar i arbetet, oberoende om det är tillfälligt eller en heltidssyssla.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Truck AB

Utbildning är en nödvändighet för alla som använder truckar i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller om det är en heltidssyssla. Utbildningen vänder sig till dig som har kört truck tidigare och behöver uppdatera dina kunskaper och finslipa din körteknik. Tidsåtgången är beräknad på att du har tidigare erfarenheter och kunskaper.

En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om truckens funktion eller gällande säkerhetsregler. Du måste som förare ha god kunskap om truckens användning och manövrering. Vidare ska du känna till gällande trafik- och körregler samt lokala förarinstruktioner.

A-utbildning: syftet är att göra dig till en säker och skicklig förare av bland annat ledstaplare, låglyftande åktruckar och mindre dragtruckar. Du får lära dig vad du behöver känna till som förare av trucktyp A.

B-utbildning:

Behandlar bland annat motviktstruckar, skjutstativtruckar, plocktruckar och trucktyperna i A-utbildningen.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Truck AB. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Webbaserat upplägg

Du kan också välja att göra teorin på webben, för att sedan endast ha en lärarledd uppkörningsdag. Priset för webbutbildning är 950 kr per deltagare, samt 16 000 kr för en gemensam uppkörningsdag.

Innehåll:

  • Risker- och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Hantering av farligt gods
  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Material- och godshantering

Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Omfattning: 2 heldagar

Max antal: 8 deltagare

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.