Brandfarliga arbeten

2500 kr

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finns risk att en brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempel svetsning, lödning eller torkning.

Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten”. Utbildningen brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Vi genomför distansutbildning vid minst 6 deltagare. Du kan även delta på våra kurstillfällen i Nyköping eller boka en utbildare till företaget.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Målgrupp
Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna utbildning. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten.

Mål:
Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten.
Teori: Distansutbildning Online
Tidsåtgång: Heldag
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i det svenska språket.
Övrigt: Vi genomför distansutbildning vid minst 6 deltagare. Du kan även delta på våra kurstillfällen i Nyköping eller boka en utbildare till företaget.
Intyg: Godkänd deltagare erhåller certifikat som är giltigt i fem år.

I samarbete med: 
Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.