Säkra Lyft

2200 kr

EFFEKTIV UTBILDNING I SÄKRA LYFT PÅ WEBBEN

Så gör du

  1. Köp din utbildning i webbshoppen. Du får ett aktiveringsmail och kommer igång direkt. (Du kan även anmäla andra deltagare).
  2. Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator.
  3. Efter avklarad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis.

Teori: Webben
Praktik: Tillval
Intyg: Efter godkänt prov inom säkra lyft skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektroniskt och plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Vad säger lagen: Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.

Utbildningen är från JOBSAFE

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.

Utbildningsinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Lyft och lastkoppling
  • Signalschema
  • Riskbedömning
  • Lastkopplare och signalman

Enligt lag krävs det att den som kör/använder lyftanordning har dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper. Utöver utbildningsbeviset krävs även ett körtillstånd på varje arbetsplats där föraren ska köra. Vid användning av en lyftanordning är det till det viktigt att föraren är väl förtrogen med arbetet. I vår lyftutbildning för säkra lyft får du, utöver utbildningsbeviset, lära dig att koppla och använda lyftredskap effektivt utan att säkerheten sätts på spel.

Säkra Lyft – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Vidare beskriver 24 – 25 § att: ”Om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyftområdet, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen.”

Börja utbilda dig redan idag – köp din lyftutbildning här ovan.