Buller

995 kr

WEBBUTBILDNING FÖR ARBETSMILJÖER MED BULLER

Så gör du

 1. Köp din utbildning i webbshoppen. Du får aktiveringsmail och kommer igång direkt
 2. Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator
 3. Efter avklarad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis

Teori: Webben
Intyg: Efter godkänt prov får du ett digitalt utbildningsbevis.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB

Utbildningen är från JOBSAFE

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Målgrupp
Alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende
hörselskaderisk.

Utbildningsinnehåll

 • Vad riskerna i samband med
  bullerexponering kan innebära
 • Minimera riskerna till följd av buller
 • Korrekt användning av hörselskydd
 • Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
 • Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar
 • Säkra arbetsrutiner för att minimera
  exponeringen för buller

Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Buller – Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om
bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena.

Börja utbilda dig redan idag – köp din utbildning här ovan.