Anläggningsskötare

2200 kr

Målgrupp

Har ni brandlarm i er verksamhet? Lokaler med automatiskt brandlarm ska ha två stycken utsedda anläggningsskötare.
Med utbildningen anläggningsskötare brandlarm får du de kunskaper som behöva för att ansvara och sköta om ett brandlarm.

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader. För att effektiviteten ska upprätthållas ska det minst finnas två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Den här utbildningen ger anläggningsskötaren rätt kunskap för att bli trygg i sin roll.

 

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till

Utbildning för dig som är ansvarig för brandlarmet och för de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet. Lämplig kurs även för dig som är brandskyddsansvarig eller anläggningsägare.
Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Regler för brandlarm

Kursen följer Svenska brandskyddsföreningens senaste regler “Regler för brandlarm” SBF 110:8
I regelverket finns krav på innehåll och tid för kursen (ca 6 timmar)

Kursmål för utbildningen

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

  • Ha allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
  • Ha kännedom om lagar och regler kring brand- och utrymningslarm
  • Förstå brand- och utrymningslarmets funktion och uppbyggnad
  • Kunna ansvara för brandlarmanläggning och att skötsel och underhåll utförs på rätt sätt
  • Kunna arbeta förebyggande för att minska risken för onödiga larm
  • Ha förmåga att hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalsprov

 

Praktik för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Anläggningsskötaren ska även ha kunskap för drift och skötsel avsitt brandlarm.
Denna genomgång bör ske på anläggningen och utförs lämpligen av anläggarfirma eller kompetent servicefirma.
Detta ingår inte i just denna utbildning men kan köpas till som tillägg om ni inte fått genomgång av er anläggarfirma.