Förarintyg båt

19500 kr

Förarintyget kan liknas vid ett båtkörkort och ger dig kunskaper som gör båtlivet bättre, säkrare och roligare för dig själv, andra ombord, andra båtägare och naturen.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Förarintyg båt

Förarintyg

Förarintyget är det första av tre intyg som visar att man har teoretiska kunskaper för att framföra en fritidsbåt. Förarintyget omfattar främst kunskap för att i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden framföra en mindre fritidsbåt (kortare än 12 meter) samt hur man visar gott sjömanskap.

Inget krav men rekommendation för ett säkrare båtliv

Förarintyget kan liknas vid ett båtkörkort, dock utan krav på innehav, för att framföra en mindre fritidsbåt. Förarintyget rekommenderas till alla som färdas på sjön i fritidsbåt då det omfattar sådana kunskaper som gör båtlivet bättre, säkrare och roligare för en själv, andra ombord, andra båtägaroch naturen.

Vad säger lagen?

Varje båt ska enligt sjölagen vara bemannad på ett betryggande sätt. Den förare som brister i gott sjömanskap kan dömas till böter eller till och med fängelse. Läs mer: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Kunskap-och-kompetens/Utbildning-for-fritidsbat/

Innehåll:

Teoripass klassrum

 • Navigering inomskärs i dagsljus
 • Land- och sjömärken
 • Göra fart-, tid- och distansberäkningar
 • Väjningsregler
 • Ljudsignaler
 • Kompass
 • Nödsituationer
 • Väder och vind

Praktikpass båt

 • Navigera
 • Köra
 • Lägga till
 • Ta ut din position
 • Öva man-över-bord

Antal

Rekommenderat antal för teori är max 16 deltagare för teori och max 4-6 deltagare för praktik.

Omfattning

18 timmar teori + 4 timmar praktik

 • Teori 18 timmar teori beroende på förkunskaper.
 • Praktik ca 4 timmar per grupp om ca 4 deltagare. (tillval)
 • Skriftligt förhör med provförrättare ca 2 timmar.

Litteratur

I kurslitteraturen ingår övningssjökort samt förarpaket bestick: passare, transportör, nautisklinjal. Litteraturförslag är Båtkörkortet, Fritidsskepparen, Kust & Bäring förarintyg + Kustskepparintyg. Litteratur tillkommer med ca 825 kr per person + porto.

Skriftligt förhör

Det skriftliga förhöret består av flervalsfrågor och hålls av en auktoriserad förhörsförrättare från NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning). Kostnaden är 625:- Ta med sjökort, bestick (dvs passare, transportör och linjal) samt legitimation till förhöret

Intyg

Förarintyg erhåller man efter att man med godkänt resultat skrivit NFB:s intygsprov. Beviset för att man har förarintyget ges ut av NFB i form av ett plastkort samt via en app. Läs mer: http://www.forarintyg.se/Introduktion/Forarintyg

Kostnader

6500 kr per halvdag och 8 125 kr per heldag exkl. moms.

Utrustning

Båten ska vara utrustad med kompass och sjökortsplotter. Om detta saknas hjälper vi er låna utrustning för detta. Kompass är inga problem att låna. Plotter kräver hyra och installation.

Utbildare

Det finns både provförrättare och utbildare i Oxelösund, Trosa, Mariefred och Norrköping. Utbildare får inte vara provförrättare.

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.