Härdplast

995 kr

ONLINE UTBILDNING FÖR ARBETSMILJÖER MED HÄRDPLAST

Så gör du

 1. Köp din utbildning i webbshoppen. Du får aktiveringsmail och kommer igång direkt
 2. Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator
 3. Efter avklarad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis

Teori: Webben
Intyg: Efter godkänt prov får du ett digitalt utbildningsbevis.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB

Utbildningen är från JOBSAFE

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Målgrupp
Personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Utbildningsinnehåll

 • Korrekt hantering av härdplaster
 • Skillnad mellan härdplast och
  termoplast
 • Upptagningsvägar
 • Olika typer av medicinska kontroller
 • När och hur riskbedömning ska utföras
 • Förebyggande åtgärder

Vår härdplastutbildning ger dig rätt kunskap för att förhindra och minimera riskerna med att arbeta med kemiska produkter. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter
avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Härdplast – Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2014:43) ska alla som leder eller
aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter ha utbildning om riskerna som detta medför och hur dessa förhindras.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska hälsorisker AFS 2011:19, senast ändrad i AFS 2022:4
och gällande diisocyanater även enligt utbildningskraven i post 74 bilaga XVII i Reach-förordningen punkt 5a ska alla som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter ha utbildning om riskerna som detta medför och hur dessa förhindras.

Börja utbilda dig redan idag – köp din utbildning här ovan.