Kvartsdamm

945 kr

GÅ EN WEBBASERAD UTBILDNING FÖR ARBETSMILJÖER MED KVARTSDAMM OCH STENDAMM

Så gör du

  1. Köp din utbildning i webbshoppen. Du får ett aktiveringsmail och kommer igång direkt. (Du kan även anmäla andra deltagare).
  2. Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator.
  3. Efter avklarad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis.

Teori: Webben
Intyg: Efter godkänt prov får du ett utbildningsdiplom via mail och på mina sidor i utbildningsportalen.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Vad säger lagen: Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.
Framtagen i samarbete med: Dustcontrol

Utbildningen är från JOBSAFE

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Kvarts – stendamm i arbetsmiljö

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartsdamm förekommer.

Utbildningsinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Stoftavskiljare
 • Luftrenare
 • Semimobilt system
 • Personlig skyddsutrustning
 • Riskbedömnin

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser. Du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar inom byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

Den webbaserade utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2015:2 22§ ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som
medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om de hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material samt om hur dessa risker ska förebyggas.

Börja utbilda dig redan idag – köp din utbildning här ovan.