Nedtagning av nödställd i stolpe

26900 kr

Nedtagning av nödställd i stolpe enligt EN341 class D, Smartline.

 

Klicka på knappen nedan för att få ett offertförslag för just din önskan om utbildning.

Beskrivning

Nedtagning av nödställd i stolpe

Utbildningen går igenom nedtagning av nödställd i stolpe enligt EN341 class D, Smartline. Utbildningen sker efter nya IN071:18 Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättning enligt Energiföretagen Sverige.

”Repetitionsutbildningen Nedtagning av nödställd rekommenderas att ske varje år i en mindre grupp. Syftet är att aktualisera kunskaper och tillvägagångssätt som gäller. För de personer som ej bedöms ha aktuella kunskaper inom området rekommenderas att genomgå en helt ny kurs för att säkerställa rätt kompetens.” – citat ur IN071:18

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Nedtagning av nödställd i stolpe. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

 • Riskhantering och arbetsplanering
 • Klättringsteknik
 • Elektriska risker
 • Ergonomi
 • Personlig skyddsutrustning
 • Daglig tillsyn av fallskydd/skyddsutrustning
 • Daglig tillsyn av stolpskor
 • Förstahandsåtgärder vid olycka
 • Hissning och firning av gods
 • Kommunikation
 • Utrustning, teknik och kombinationer av utrustning
 • Väderbetingade risker
 • Kunskaper om vad som kan påverka stolpens hållfasthet
 • Hur en rötskadad eller på annat sätt skadad stolpe tillfälligt kan göras säker
 • Hur farliga stolpar märks
 • Kunskaper om bekämpningsmedel som används mot rötskador
 • Genomgång av gällande räddningsplan
 • Stolparbete/höjdarbete

Utbildningen fördelas mellan teoretiska och praktiska moment, samt avslutas med ett kunskapstest. Utbildningen sker efter IN071:18 Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättning enligt Energiföretagen Sverige.

Omfattning: 5 timmar

Max antal: 8 deltagare

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.