Travers

16900 kr

Syftet med utbildningen är att uppfylla kraven för AFS 2006:6 så att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Traversutbildning

Syftet med utbildningen är att uppfylla kraven för AFS 2006:6 så att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Travers. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

  • Säkerhetsföreskrifter
  • Trafikbestämmelser
  • Lyftredskap, dimensions och belastningstabeller
  • Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
  • Kontroll av högsta belastning och lastens vikt
  • Upphäva svängning genom körning
  • Körning efter signal från signalman
  • Personlig skyddsutrustning

Omfattning: 1 heldag

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.