Entreprenadjuridik

34000 kr

Utbildning i entreprenadjuridik är för dig som vill få kunskaper om din branschs juridiska regelverk och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Entreprenadjuridik

En utbildning i entreprenadjuridik är för dig som vill få kunskaper om din branschs juridiska regelverk och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter. Får vi förståelse för innebörden av avtal och juridiska regelverk kan vi undvika risker i våra entreprenader. Utbildningen är helt anpassningsbar och går att ändra på helt efter era behov och önskemål.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Entreprenadjuridik. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

 • Avtalsrättslig genomgång: avtalsbindning, fullmakt och tolkningsregler
 • Begreppet entreprenad
 • Allmänt om AB 04 och ABT 06
 • Kort om AMA AF
 • Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsmetoder
 • Kapitel 1: kalkylförutsättningar, kontraktshandlingar, tolkningsfrågor, ansvar för uppgifter och avisering
 • Kapitel 2: utförande av kontraktsarbeten och ÄTA
 • Kapitel 3-4: organisation, samordning, kontroll, färdigställandetid, garantitid, hinder och forcering
 • Kapitel 5: allmänt om skadeståndsrättsliga förutsättningar, förseningsansvaret, ansvar för fel, felavhjälpande, skadeståndsansvar, försäkring och frister
 • Kapitel 6: ekonomifrågor, frister och rätt till innehållande
 • Kapitel 7: besiktningsformer, innehåll utlåtande och rättsverken
 • Kapitel 8-10: hävning, skadestånd vid hävning och tvistlösningar

Omfattning: 1-2 heldagar

Max antal: 16 deltagare

 

Ladda ner kursinbjudan här!

 

Om utbildaren:

Magnus Wollsén är advokat och arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsultansvarsprocesser, på såväl beställar- som entreprenörssidan. Han biträder även bolag, branschorganisationer och offentliga organ med rådgivning och avtalsskrivning inom dessa områden samt inom allmän affärsjuridik. Han har tidigare arbetat som domare vid Stockholms tingsrätt. Magnus är sedan augusti 1998 verksam vid Foyen. Han har även medförfattat boken: ”Totalentreprenader och ABT 06 – några kommentarer”.

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.