View Post

Entreprenadjuridik

In by Blommenhof Utbildning

Utbildning i entreprenadjuridik är för dig som vill få kunskaper om branschens juridiska regelverk och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter. Får vi förståelse för innebörden av avtalen kan vi därmed undvika risker i våra entreprenader. Innehåll Inledning – genomgång av utbildningens upplägg Avtalsrättslig genomgång: avtalsbindning, fullmakt och tolkningsregler Begreppet entreprenad Allmänt om AB 04 och ABT 06 Kort om …