Magnus Wollsén

Utbildare

Magnus Wollsén
Boka

Plats

Good morning hotels
Kategori
QR Code

Datum

okt 27 2022

Tid

08:00 - 16:00

Kostnad

4 950 SEK

Entreprenadjuridik

Genom kunskaper i branschens juridiska regelverk lär vi oss var gränserna går och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter. Vi får också förståelse för innebörden av avtalen och kan därmed undvika risker i våra entreprenader.

Innehåll

 • Inledning – genomgång av utbildningens upplägg
 • Avtalsrättslig genomgång: avtalsbindning, fullmakt och tolkningsregler
 • Begreppet entreprenad
 • Allmänt om AB 04 och ABT 06
 • Kort om AMA AF
 • Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsmetoder
 • Kapitel 1: kalkylförutsättningar, kontraktshandlingar, tolkningsfrågor, ansvar för uppgifter och avisering
 • Kapitel 2: utförande av kontraktsarbeten och ÄTA
 • Kapitel 3-4: organisation, samordning, kontroll, färdigställandetid, garantitid, hinder och forcering
 • Kapitel 5: allmänt om skadeståndsrättsliga förutsättningar, förseningsansvaret, ansvar för fel, felavhjälpande, skadeståndsansvar, försäkring och frister
 • Kapitel 6: ekonomifrågor, frister och rätt till innehållande
 • Kapitel 7: besiktningsformer, innehåll utlåtande och rättsverken
 • Kapitel 8-10: hävning, skadestånd vid hävning och tvistlösningsregler
Print Friendly, PDF & Email

Boka evenemang

Antal deltagare - Entreprenadjuridik á 4 950 SEK
Available Kursplatser: 15
The Antal deltagare - Entreprenadjuridik ticket is sold out for some of dates. You can try another ticket or another date.