Entreprenadjuridik-utbildning

Utbildare

Magnus Wollsén
Magnus Wollsén
Boka

Plats

Good morning hotels
Kategori

Datum

sep 25 2024

Tid

08:00 - 16:00

Kostnad

5 995 SEK

Entreprenadjuridik

Utbildning i entreprenadjuridik är för dig som vill få kunskaper om branschens juridiska regelverk och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter. Får vi förståelse för innebörden av avtalen kan vi därmed undvika risker i våra entreprenader.

Innehåll

 • Inledning – genomgång av utbildningens upplägg
 • Avtalsrättslig genomgång: avtalsbindning, fullmakt och tolkningsregler
 • Begreppet entreprenad
 • Allmänt om AB 04 och ABT 06
 • Kort om AMA AF
 • Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsmetoder
 • Kapitel 1: kalkylförutsättningar, kontraktshandlingar, tolkningsfrågor, ansvar för uppgifter och avisering
 • Kapitel 2: utförande av kontraktsarbeten och ÄTA
 • Kapitel 3-4: organisation, samordning, kontroll, färdigställandetid, garantitid, hinder och forcering
 • Kapitel 5: allmänt om skadeståndsrättsliga förutsättningar, förseningsansvaret, ansvar för fel, felavhjälpande, skadeståndsansvar, försäkring och frister
 • Kapitel 6: ekonomifrågor, frister och rätt till innehållande
 • Kapitel 7: besiktningsformer, innehåll utlåtande och rättsverken
 • Kapitel 8-10: hävning, skadestånd vid hävning och tvistlösningsregler

Visste du att vi också har utbildningar i Ledarskap för nya chefer och BAS U/P

UTBILDARE

Magnus-Wollsén

Magnus Wollsén är advokat och arbetar huvudsakligen med entreprenad‐ och konsultansvarsprocesser, på såväl beställar‐ som entreprenörssidan. Han biträder även bolag, branschorganisationer och offentliga organ med rådgivning och avtalsskrivning inom dessa områden samt inom allmän affärsjuridik. Han har tidigare arbetat som domare vid Stockholms tingsrätt.

Entreprenad‐ och konsulträtt Tvistelösning och processrätt Magnus Wollsén är sedan augusti 1998 verksam vid Foyen. Huvudsakligen ägnar han sig åt entreprenad‐ och konsultansvarsprocesser. I övrigt biträder han bolag, organisationer och offentliga organ med bl.a. rådgivning och avtalsskrivning inom såväl entreprenad‐ och konsulträtt som allmän affärsjuridik. Han anlitas också i stor utsträckning som föreläsare inom områdena entreprenad‐ och konsulträtt. Tillsammans med annan har han författat boken: ”Totalentreprenader och ABT 06 – några kommentarer”.

Läs mer om Magnus Wollén här.

Sökord: Oxelösund, Katrineholm, Flen, Trosa, Gnesta

Boka evenemang

Antal deltagare - Entreprenadjuridik
á 5 995 SEK
Available kursplatser: 15
The "Antal deltagare - Entreprenadjuridik" ticket is sold out or not available for some of dates. You can try another ticket or another date.