View Post

Arbete på väg nivå 1-2

In by Blommenhof Utbildning

Webbutbildning Kursen ger intyg i APV nivå 1+2. Registrering av intyg i ID06 kompetensdatabas ingår i priset. Målgrupp Den här utbildningen vänder sig till dig som har behov av kompetens enligt Trafikverkets gamla krav, TRVKApv och TRVRApv, och som är förare av någon typ av väghållningsfordon, service- eller arbetsfordon etc. Tänk på att även mindre fordon, som till exempel golfbilar, …

View Post

Arbetsrätt

In by Blommenhof Utbildning

Grundkurs för dig som chef – online kurs 1995 kr/6 mån kurs Det här är en digital och lättillgänglig kunskapskälla och verktyg för dig som är chef, som vill ha ett enkelt och lättillgängligt verktyg som stöd i din vardag. Kursen har olika kapitel med korta exempel och tillhörande checklistor för hur du på enklast möjligaste sätt gör rätt saker …

View Post

ADR 1 . 3

In by Blommenhof Utbildning

Webbutbildning Obligatorisk behörighetskurs för farligt gods; ADR (vägtransport) Kurslängd: ca 2.5 timmar inkl. kontrollfrågor Målgrupp: En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla personer som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Detta gäller t ex för personal som arbetar med förpackning, märkning/etikettering, truckförare, lagerpersonal, lastare/lossare och dokumentskrivare. Det rekommenderas även till arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods relaterat …

View Post

Arbetsmiljö, grund

In by Blommenhof Utbildning

Det här är en digital och lättillgänglig kunskapskälla och verktyg till dig som är chef eller arbetsmiljöansvarig. Bli tydligare och mer kompetent som chef och ledare, uppdatera dig och lär dig mer om det du behöver veta om arbetsmiljökraven som ställs på dig. Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska vara en naturlig del av …