Utbildare

Entreprenadakademien

Plats

Webbaserad
Var du vill, när du vill - Online
Kategori

Datum

dec 31 2019
Avslutad

Kostnad

2 300 SEK

Arbete på väg nivå 1-2

Webbutbildning

Kursen ger intyg i APV nivå 1+2. Registrering av intyg i ID06 kompetensdatabas ingår i priset.
Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som har behov av kompetens enligt Trafikverkets gamla krav, TRVKApv och TRVRApv, och som är förare av någon typ av väghållningsfordon, service- eller arbetsfordon etc. Tänk på att även mindre fordon, som till exempel golfbilar, räknas till gruppen arbetsfordon i de fall de används på eller vid vägen.

Den här utbildningen vänder sig också till dem som behöver förkunskaper för att sedan få vidareutbilda sig till utmärkningsansvarig, nivå 3A, eller vakt och lots, nivå 3B.

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av 12 avsnitt om vardera 5–10 minuter och ett slutprov. Tidsåtgången varierar beroende på din förkunskap och på hur många gånger du vill se avsnitten och göra frågorna. Generellt rekommenderar vi att medarbetare med erfarenhet avsätter cirka 3 timmar för att genomföra den här kursen.

Utbildning genom ENTREPRENADAKADEMIEN