Utbildare

Göran Strand
Göran Strand

Plats

Öknaskolan, Tystberga

Other Locations

Tystberga

Datum

jan 12 2022
Avslutad

Tid

08:00 - 16:00

Kostnad

7 495 SEK

Motorsåg nivå D – linjearbete

Motorsåg nivå D – linjearbete

Nivå D riktar sig till anställda eller företagare som arbetar med röjning/uppröjning av linjegator med motorsåg.

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning, krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg i anslutning till fasta anläggningar såsom kraftledningar och järnväg. Vi går igenom hur man planerar och genomför nedtagning av träd av varierande storlek från ledningar med god kontroll och säkerhet, samt reglerna för lagarbete och arbete i mörker.

Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med tillvaratagande av skadade träd på luftburna ledningar.

Förkunskaper

Godkänd ESA-utbildning, minst ESA-röj.

Godkänd utbildning i nivå ABS eller ABC är ett krav.

Kurserna och deras innehåll

Vid varje kurstillfälle ska deltagarna avlägga praktiskt och teoretiskt prov för att erhålla körkortet (kompetensbevis) – allt enligt SäkerSkogs framtagna regler.

Under dagen bjuds kaffe med macka förmiddag och eftermiddag samt lunch.

Bra att veta

Utbildningen genomförs vid Öknaskolan, Tystberga. Parkera vid första parkeringen efter ladugården. Vid infarten hittar ni en infotavla där maskinhallen är utmärkt.

Ta med egen passande utrustning. Motorsåg, handverktyg, handskar, hjälm, godkända sågbyxor och huggarstövlar och första förband – det ni saknar kompletterar vi på plats. Vi gör en genomgång och säkerhetskontroll av sågar och utrustning. Lån av motorsåg, skyddsutrustning och handverktyg à 550 kr/deltagare.

Kortavgift tillkommer vid godkänd examination á 150:- per nivå.

Lagen kräver körkort för motorsåg

Arbetsmiljöverket kräver att alla som arbetar med motorkedjesåg eller röjsåg har genomgått utbildning eller har kompetensbevis för den typ av arbete som ska utföras.
Minimiålder för motorsågsarbete är 16 år. Arbetar man ensam, vilket inte rekommenderas, är minimiåldern 18 år. För röjsåg är minimiåldern 16 år och den som arbetar ska ha kunskap om risker vid arbete samt och skötsel av såg och utrustning.

Som privatperson eller om du använder motorsåg i den egna verksamheten behöver du inte ha körkort eller kompetensbevis. Däremot behövs det om du t.ex. hjälper en granne eller utför arbete åt någon annan.