View Post

Motorsåg nivå A

In by Blommenhof Utbildning

Nivå A vänder sig till motorsågsanvändare där trädfällning inte ingår, t.ex. byggnadsarbete, vedhuggare m fl. Kursen är upplagd på 1 dag. Kursinnehåll: Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter. Vård och tillsyn av sågen Vård och underhåll såg och skärutrustning Godkänd skyddsutrustning och vård av denna. Syftet med utbildningen är att du skall arbeta med bra teknik och ergonomi i alla olika situationer du …

View Post

Motorsåg nivå C

In by Blommenhof Utbildning

Motorsåg nivå C Trädfällning, avancerad För dig som använder motorsåg vid avancerad trädfällning efter vägar, ledningar eller tomtarbeten. Du lär dig också hantering av andra svåra situationer, t.ex. stormfällda träd. Upparbetning och kapning av stammar i spänn. Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och …

View Post

Röjsåg nivå RA

In by Blommenhof Utbildning

Nivå RA är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som privat eller anställd arbetar med röjsåg. Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly. Nivå RA är en grundläggande kurs som vänder sig till dig …

View Post

Motorsåg nivå A- Nybörjare

In by Blommenhof Utbildning

Nivå A vänder sig till motorsågsanvändare där trädfällning inte ingår, t.ex. byggnadsarbete, vedhuggare m fl. Kursen är upplagd på 1 dag. Kursinnehåll: Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter. Vård och tillsyn av sågen Vård och underhåll såg och skärutrustning Godkänd skyddsutrustning och vård av denna. Syftet med utbildningen är att du skall arbeta med bra teknik och ergonomi i alla olika situationer du …

Motorsåg nivå D – linjearbete

In by Blommenhof Utbildning

Motorsåg nivå D – linjearbete Nivå D riktar sig till anställda eller företagare som arbetar med röjning/uppröjning av linjegator med motorsåg. Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning, krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade …

Motorsåg nivå C – avancerad trädfällning

In by Blommenhof Utbildning

Motorsåg nivå C Trädfällning, avancerad För dig som använder motorsåg vid avancerad trädfällning efter vägar, ledningar eller tomtarbeten. Du lär dig också hantering av andra svåra situationer, t.ex. stormfällda träd. Upparbetning och kapning av stammar i spänn. Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och …

Röjsåg nivå RB

In by Blommenhof Utbildning

Röjsåg nivå RB Nivå RB vänder sig till dig som arbetar med eller ska arbeta med skogsröjning. RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning. Kursinnehåll: Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter. Styrning av stammarna när Du röjer. Planering av röjningen Kontroll av utförd röjning Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid …

Röjsåg nivå RA

In by Blommenhof Utbildning

Nivå RA är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som privat eller anställd arbetar med röjsåg. Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly. Nivå RA är en grundläggande kurs som vänder sig till dig …

Motorsåg nivå AB

In by Blommenhof Utbildning

Nivå A vänder sig till motorsågsanvändare där trädfällning inte ingår, t.ex. byggnadsarbete, vedhuggare m fl. Kursen är upplagd på 1 dag. Kursinnehåll: Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter. Vård och tillsyn av sågen Vård och underhåll såg och skärutrustning Godkänd skyddsutrustning och vård av denna. Nivå B ger kunskaper och färdigheter för normalt skogsarbete och trädfällning. Kursen kräver att man gått Nivå A …

View Post

ESA 19 Fackkunnig repetition – distans

In by Camilla Carlsson

I kursen ESA19 fackkunnig är fokus på beteende i arbetet kopplat till ESA19. Vi arbetar med utbildningsmodellen GROW. Vem gör vad i elsäkerhetsarbetet? ESA är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och som även klarlägger såväl organisation som roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. För vem Kursen riktar sig till alla som arbetar på eller nära anläggningar …