Utbildare

Göran Strand
Göran Strand

Plats

Öknaskolan, Tystberga

Datum

okt 12 2023
Avslutad

Tid

08:00 - 16:00

Kostnad

4 200 SEK

Röjsåg nivå RA

Nivå RA är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som privat eller anställd arbetar med röjsåg.

Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly.

Nivå RA är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som privat eller anställd arbetar med röjsåg.

Kursinnehåll:

  • Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter.
  • Vård och tillsyn av sågen
  • Vård och underhåll såg och skärutrustning
  • Arbetsteknik med trimmer, ”treudd”, klinga mm. OBS! RT ej klinga.
  • Godkänd skyddsutrustning och vård av denna

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert arbete med grästrimmer och röjning av sly, med fokus på praktiska övningsmoment för att du ska lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Målsättningen med utbildningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Förkunskaper

Viss tidigare erfarenhet.

Förberedelser

Förbered dig på bästa sätt inför teorigenomgången och inför skrivningen genom att läsa igenom det förstudiematerial vi skickar dig vid anmälan.

På Säker Skogs hemsida finns övningsfrågor och en hel del annan information som kan vara bra att ta del av. Testa dig själv!

Vad ska med?

Om Du har röjsåg, filutrustning, skyddsutrustning, varsel och handskar så ta gärna med det till kursen. Har Du ingen utrustning, eller något fattas, finns det att komplettera med här.

Har man skor med sågskydd och tåhätta är det kanske skönare att ha med sig sina egna skor, men annars finns skor att låna.

Bra att veta

Utbildningen genomförs vid Öknaskolan, Tystberga. Parkera vid första parkeringen efter ladugården. Vid infarten hittar ni en infotavla där maskinhallen är utmärkt.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Under dagen bjuds kaffe med macka förmiddag och eftermiddag samt lunch.

Ta med egen passande utrustning. Lån av röjsåg, skyddsutrustning och handverktyg à 550 kr/deltagare.

Kortavgift tillkommer vid godkänd examination á 150:- per nivå.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Utbildningsnivå för att arbeta med skogsröjning 

Nivå RB vänder sig till dig som arbetar eller ska arbeta med skogsröjning. Förkunskaps krav är Nivå RA samt praktisk erfarenhet av arbete med skogsröjning. Omfattning 1 dag

Utbildning på företaget

Utbildningen kan genomföras på plats i era lokaler. Be om offert!