Med öga för utvecklingFörsäljning & Service


trotab

"Fått en tankeställare kring mig själv som individ och mitt
beteende i möten med kunden. Tydliggjorde för hur man
bör agera för att skapa bra relationer och få nöjdare kunder."
ssab

""Ökade insikterna kring mina egna och andras beteenden.
Fått större förståelse för gruppens olikheter och styrkor
och hur de kan användas i praktiken.""

Datarådgivarna

"Lyfte fram både AHA! - och "Just det" tankar."
studsvik

"Givande och intressant! Visste inte att det var så
många aspekter att tänka på i en mejl-konversation"
VI HAR FLER ÄN
0
UTBILDARE

UTBILDAT MER ÄN
0
FÖRETAG

UTVECKLAT FLER ÄN
0
MEDARBETARE