Skylift

1995 kr

GÖR DIN LIFTUTBILDNING ONLINE

1. Boka praktik i Nyköping på telefon 0155-20 10 00 eller info@blommenhofutbildning.se
2. Köp din liftutbildning här på webben
3. Gör utbildningen på smartphone, surfplatta eller dator
4. Utbildningsbevis på direkten efter godkänd praktik

Teori: Webben
Praktik: Hos Blommenhof Utbildning i Nyköping eller på plats hos kund. Boka praktik på telefon 0155-20 10 00 eller info@blommenhofutbildning.se. Har du frågor kontakta oss.
Pris: 2200:- ex. moms
Ger behörighet: Bomlift, Saxlift samt Släpvagnslift/Skylift (A1, A3 + B1, B3)
Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna i liftutbildningen, elektroniskt och plastkort.
Intygens giltighetstid: Liftkortens giltighetstid är 5 år från det datum då certifikatet togs, efter 5 år ska utbildningen repeteras.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år. God förståelse i Engelska språket.

Utbildningen är från JOBSAFE

Nästa datum för praktik i Nyköping hittar du bland Våra kurstillfällen – Skylift praktik

Ett eget kurstillfälle  – Vi genomför praktisk validering i både Nyköping och Norrköping på valfritt datum vid minst 5 deltagare.

Kategorier: , Etikett:

Beskrivning

För att köra lift, kräver lagen att du har en liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Detta får du självklart i Jobsafes utbildningskoncept, där du kan genomföra din utbildning var du vill, när du vill. När allt är klart får du ditt utbildningsbevis både digitalt och i fysisk form. Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som du ska köra på.

Beroende på förkunskaper så tar teorin för liftutbildningen ca 3-4 timmar.

Målgrupp

Vår utbildning är för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en lift, till exempel bomlift, saxlift eller skylift. Oavsett om du arbetar som förare, platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om liftar och de krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Utbildningsinnehåll

  • Olika lifttyper
  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Personligt fallskydd i liftar
  • Liftars konstruktion
  • Fördelar och nackdelar med olika liftar
  • Användning av lift
  • Daglig tillsyn
  • Teoriprov
  • Praktiskt prov

Lift repetition

Enligt Svensk standard, SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare), ska utbildningen repeteras var 5:e år och ska innehålla teori och praktik. Jobsafes liftutbildning uppfyller även dessa krav.

Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare).