BAM – Arbetsmiljöutbildning

3200 kr

En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, och förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. En etablerad arbetsmiljöpolicy minskar risken för olyckor och därmed böter eller sanktionsavgifter.

En Bättre arbetsmiljö (BAM) uppnås enklast  när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med arbetsmiljöhändelser från den egna branschen.

Utbildningen är från KURSHUSET

Kategori: Etikett:

Beskrivning

En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, och förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. En etablerad arbetsmiljöpolicy minskar risken för olyckor och därmed böter eller sanktionsavgifter.

Med metoder för att agera i arbetsmiljösituationer får deltagarna arbete med hur ett Systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar för att undersöka, bedöma, kontrollera och följa upp arbetsmiljön. Starta med en dag och bygg vidare därefter med fortsättningskurser.

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
 • OSA 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Checklistor för egen kontroll
 • Arbetsmiljöhändelser
 • MTO metoden

Kursmål

 • Veta var mer information finns
 • Kunskap om särskilda risker och krav
 • Använda SAM metoden, dvs:
 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
 • Utreda olyckor med MTO metoden