Brandutbildning – Litiumjonbatterier

1495 kr

Utbildning för dig som arbetar med eller kommer att arbeta med litiumjonbatterier i någon form. Efter att du klarat av denna utbildning hoppas vi att du tagit till dig informationen och fått ökad förståelse för hur du arbetar och hanterar litiumjonbatterier på ett säkert sätt.

Kategori:

Beskrivning

Brandutbildning Litiumjonbatterier

Så gör du

  1. Köp din utbildning i webbshoppen. Du får aktiveringsmail och kommer igång direkt
  2. Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator
  3. Efter avklarad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis

Efter avklarad utbildning: Införstådd och förberedd på de krav som ställs på dig som arbetar med litiumjonbatterier.
Intyg: Efter godkänt prov får du ett digitalt utbildningsbevis.
Intygens giltighetstid: Giltighetstid är 5 år från det datum då certifikatet togs, efter 5 år ska utbildningen repeteras.

Målgrupp:

Denna utbildning är för dig som arbetar med eller kommer att arbeta med litiumjonbatterier i någon form. Efter att du klarat av denna utbildning hoppas vi att du tagit till dig informationen och fått ökad förståelse för hur du arbetar och hanterar litiumjonbatterier på ett säkert sätt.

Innehåll

• Historik bränder
• Brandsäkerhet
• Risker med batterier
• Kunskap om litiumjon
• Kunskap om brand
• Hur man du förhindrar brand
• Vad du gör vid en brand
• Teoriprov

Vad säger lagen?

När det gäller arbete med litiumjonbatterier finns det tre viktiga lagar att känna till. Lagen om brandskydd för byggnaden, arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om skydd mot olyckor. Utöver dessa tre lagar är den egna ambitionen ytterligare ett steg i att arbeta säkert med litiumjonbatterier då lagarna är den grundläggande säkerheten. Med den egna ambitionen går det att höja säkerheten ytterligare för att säkerhetsställa att arbetet med batterierna sker på säkrast möjliga sätt.

Börja utbilda dig redan idag – köp din utbildning här ovan.