Brandskydd

7500 kr

Grundläggande brandskyddsutbildning syftar till att göra personalen medvetna om vilka brandrisker som finns och hur man kan förebygga dessa.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Brandskydd

En grundläggande brandskyddsutbildning som syftar till att göra personalen medvetna om vilka brandrisker som finns och hur man kan förebygga dessa. Deltagarna får också lära sig hur de ska agera vid brand och brandlarm. Utrymningsplanen gås igenom och personalen får öva praktiskt med brandsläckare och brandfilt. Övning på docka ingår. Utbildningen anpassas alltid efter kundens verksamhet.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Brandskydd. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Lagstiftning: Lag om skydd mot olyckor
  • Brandkunskap: risker, orsaker och statistik
  • Rutiner vid brand och brandlarm
  • Praktiskt handhavande av brandberedskap

Omfattning: 2 timmar

Max antal: 20 deltagare

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.

Visste du att vi även har webbutbildning för Anläggningsskötare?