Brandfarliga Arbeten

13300 kr

Utbildningen ger dig kunskaper att förebygga och förhindra brand, samt behörighet att ansvar för, bevaka och utföra Heta Arbeten.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Brandfarliga Arbeten

Utbildningen ger dig kunskaper att förebygga och förhindra brand, samt behörighet att ansvar för, bevaka och utföra Heta Arbeten.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning eller torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten är ett alternativ till Heta Arbeten. Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer.

Omfattning: 1 heldag

Max antal: 20 deltagare

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.

Visste du att vi även har webbutbildning för Anläggninsskötare?