EBR-ESA-E1 Elektriskt Arbete

25000 kr

Utbildningen vänder sig till den som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

EBR-ESA-E1 Elektriskt Arbete

Utbildningen hette tidigare EBR-ESA Fackkunnig Grund. Utbildningen vänder sig till dig som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar. Du bör ha tillräckliga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Efter genomförd utbildning kan du tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna ”ESA Grund 19.1” och ”ESA Arbete 19.1” i ditt praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Du ska även ha genomfört ett godkänt slutprov.

Certifikat för utbildningen:

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ”EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete”. Det är giltigt i 3 år. Därmed krävs repetition vart tredje år.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i EBR-ESA-E1 Elektriskt Arbete. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

  • Ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • Förstå och kunna tillämpa ESA-funktioner
  • Förstå och kunna tillämpa riskhantering
  • Förstå och kunna tillämpa säker kommunikation
  • Förstå vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete enligt någon av arbetsmetoderna
  • Arbetsmetoderna ”Arbete nära spänning”, ”Arbete utan spänning” och ”Arbete med spänning” samt deras begränsningar
  • Förstå vad icke-elektriskt arbete är
  • Vad som gäller för EBR-blanketten ”ESA Överenskommelse om tillträde”

Omfattning: 2 heldagar

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.