EBR-ESA-E2 Icke Elektriskt Arbete

25000 kr

Utbildningen vänder sig till den som endast ska utföra icke-elektriska arbeten på eller i anslutning till en elektrisk starkströmsanläggning.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

EBR-ESA-E2 Icke Elektriskt Arbete

Utbildningen hette tidigare EBR-ESA Instruerad. Utbildningen vänder sig till dig som endast ska utföra icke-elektriska arbeten på, eller i anslutning till, en elektrisk starkströmsanläggning. Det kan till exempel röra sig om målningsbranschen, städning, gjutning av fundament i en kraftledningsgata/ställverk eller praktikanter under skolutbildning.

Utbildningen bygger på publikationen ”ESA Instruerad person – Icke elektriskt arbete 21”. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument. Utbildningen ska omfatta minst 4 timmar och hållas fysiskt på plats vid första tillfället. Wattityd rekommenderar att utöka med utbildningstimmar för praktiska övningar vid behov. Repetitionsutbildning kan hållas fysiskt på plats eller digitalt.

Efter utbildningen ska du kunna utföra icke elektriskt arbete i driftrum i närheten av eller i anslutning till en elektrisk anläggning. Du ska kunna undvika elektriska riskkällor genom att tillämpa den teoretiska kunskapen du fått under utbildningen. Du ska efter genomförd utbildning ha ett godkänt slutprov.

Certifikat för utbildningen:

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ”EBR-ESA-E2 Icke Elektriskt Arbete”. Det är giltigt i 3 år. Detta innebär ett repetitionskrav på vart tredje år.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i EBR-ESA-E2 Icke Elektriskt Arbete. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

  • Faror med elektrisk ström
  • Ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • Förstå och kunna tillämpa ”ESA Funktioner” [AJ1] [AJ2]
  • Riskhantering och förhålla sig till riskerna
  • Säkerhetsavstånd för icke-elektriskt arbete
  • Förstå vad ett icke-elektriskt arbete är
  • Vad som gäller för EBR-blanketten ”ESA Överenskommelse om tillträde”
  • Arbetsmetoderna ”Allmän info”, ”Arbete nära spänning” och ”Arbete utan spänning” och deras begränsningar.

Omfattning: 6 timmar

Max antal: 16 deltagare

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.