Härdplast

19500 kr

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om säker hantering av Härdplaster och allergiframkallande produkter (AKP) för att undvika att få allergier. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska miljörisker.

 

Klicka på knappen nedan för att få ett offertförslag för just din önskan om utbildning.

Beskrivning

Härdplast

Härdplast och allergiframkallande produkter (AKP)

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om säker hantering av Härdplaster och allergiframkallande produkter (AKP) för att undvika att få allergier. Syftet med utbildningen är att få kunskap om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter/härdplaster, samt de hälsorisker exponering för dessa produkter kan innebära. Att få kunskap om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska miljörisker.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Härdplast. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

 • Lagstiftning Kemiska Produkter
 • Arbetsmiljölagstiftning
 • Risker med härdplaster och allergiframkallande produkter, riskbedömning
 • Medicinska kontroller
 • Arbetsplatsanpassning och personlig skyddsutrustning
 • Skriftliga instruktioner och förebyggande åtgärder
 • Kemiska arbetsmiljörisker och hygieniska gränsvärden
 • Genomgång av REACH förordning 1907/2006/EU Bilaga XVII om Diisocyaniter (ändring 2020/1149/EU) ändring i kraft augusti 2023
 • Epoxiplast och PUR Polyuretanplast
 • Akrylatplast och Cyanoakrylater
 • Amino- och fenoplaster

Omfattning: 4 timmar

Max antal: 8 deltagare

 

Utbildningen går även att erbjudas på distans, till ett lägre pris. Fråga oss!

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.