EBR Kabelförläggning

25000 kr

Utbildningen vänder sig till den som arbetar med den särskilda verksamhetstypen kabelförläggning inom koncessionspliktiga nät. Det kan exempelvis vara grävmaskinister, anläggningsarbetare och transportpersonal som är direkt inblandade i arbetet.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

EBR Kabelförläggning

Utbildningen bygger på publikationerna ”Kabelförläggning max. 145 kV KJ 41:21:1”, ”Jordning enligt Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV, K25” samt ”Schaktning vid och nära en starkströmskabel, IN072:19”. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument. Utbildningen ska omfatta en effektiv utbildningstid om minst 12 timmar för att uppnå önskar kunskapsnivå, varav 8 timmar EBR Kabelförläggning och 4 timmar EBR-ESA-E2 Icke Elektriskt Arbete. Grundutbildningen ska genomföras fysiskt på plats, men repetitionsutbildning kan även genomföras som en lärarledd digital utbildning.

Om deltagaren sedan tidigare har ett giltigt certifikat från EBR-ESA-E2 Icke Elektriskt Arbete eller EBR-ESA-E1 behöver hen inte genomgå ESA-delen igen.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna ”Kabelförläggning max. 145 kV KJ 41:21:1”, ”Jordning enligt Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV, K25” samt ”Schaktning vid och nära en starkströmskabel, IN072:19” i sitt dagliga och praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha ett godkänt slutprov.

Certifikat

Efter godkänt slutprov utfärdas två certifikat till deltagarna: ”EBR Kabelförläggning” och ”EBR-ESA-E2 Icke Elektriskt Arbete”. EBR Kabelförläggning är giltigt i 6 år, under förutsättning att EBR-ESA-E2 Icke Elektriskt Arbete repeteras vart tredje år.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i EBR Kabelförläggning. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

  • Känna till relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
  • Förstå arbetsmiljörisker och riskhantering vid kabelförläggning
  • Känna till miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
  • Förstå och kunna tillämpa kabelförläggning enligt publikation ”EBR Kabelförläggning max. 145 kV KJ 41:21:1”
  • Förstå och kunna tillämpa egenkontroll
  • Förstå och kunna tillämpa schaktning i anslutning till befintlig kabel (IN072:19)

Omfattning: 1 heldag

Max antal: 16 deltagare

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.