Heta Arbeten

13300 kr

Utbildningen ger dig kunskap i att förebygga och förhindra brand, samt behörighet att ansvara för, bevaka och utföra Heta Arbeten. Utbildningen är ett koncept framtaget av Brandskyddsföreningen, och behöver förnyas var femte år. Vår mest populära utbildning!

 

Klicka på knappen nedan för att få ett offertförslag för just din önskan om utbildning.

Beskrivning

Heta Arbeten

Utbildningen ger dig kunskaper att förebygga och förhindra brand, samt behörighet att ansvara för, bevaka och utföra Heta Arbeten. I verksamheter där man utför så kallade brandfarliga arbeten krävs det att både de som utsetts till brandvakter samt ofta de som utsetts till tillståndsansvarig är utbildade och har giltigt certifikat. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas Brandskyddsföreningens certifikat som är giltigt i fem år. Heta Arbeten är ett utbildningskoncept framtaget av Brandskyddsföreningen.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Heta Arbeten. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

  • Definitioner kring Heta Arbeten
  • Lagar, försäkringsvillkor och ansvar
  • Organisation vid Heta Arbeten
  • Brandkunskap, åtgärder vid brand samt förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara och förbudsområden/EX-miljö
  • Tätskiktsarbete och högriskkonstruktioner
  • Praktiska släckövningar

Omfattning: 6,5 – 7 timmar

Max antal: 20 deltagare

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.