Elsäkerhet

26900 kr

Utbildningen är utformad från SS-EN 50 110-1, HB 446 och Elsäkerhesverkets handböcker.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Elsäkerhet

Elsäkerhet vid arbete

Utbildningen är utformad från SS-EN 50 110-1, HB 446 och Elsäkerhesverkets handböcker.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Elsäkerhet. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

 • Elfaran, när blir el farligt?
 • Elsäkerhet, hur undviker vi elolyckan?
 • Översikt kring svensk ellagstiftning
 • Kort om ändringarna i de nya föreskrifterna från Elsäkerhetsverket ELSÄK-FS 2021:1, 2022:2 och 2022:3
 • Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverkets olika uppdrag
 • God elsäkerhetsteknisk praxis, vad betyder det?
 • Elsäkerhetslagen 2017, vad ändrades?
 • Vem får utföra elarbeten?
 • Vem bär ansvaret? Arbetsmiljöansvaret, utförande/skötselansvaret och innehavaransvaret
 • Egenansvaret, vad har den enskilde för ansvar vid elarbeten?
 • Rutiner kring elarbeten, skötsel av elanläggningar, checklistor
 • Elsäkerhetsplanering, vad innebär det och var tog ELSÄK-FS 2006:1 vägen?
 • Riskbedömning inför elarbete, riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering
 • SS-EN 50 110-1, vad är det och varför finns den?
 • Rollerna: elsäkerhetsledare, eldriftledare, elanläggningsansvarig enligt SS-EN 50 110-1
 • Kommande nyheter i SS-EN 50 110-1 utgåva 4, skötsel av elektriska anläggningar blir ”drift av elektriska anläggningar”
 • Vad var nytt i SS 436 40 00 (HB 444) Elinstallationsreglerna utgåva 3
 • Nyheter i SS 436 40 00 (HB 444) Elinstallationsreglerna utgåva 4
 • Hanbok, ”Arbeten vid risk för elektrisk fara” från Elsäkerhetsverket

Omfattning: 1 heldag

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.