Ledarskap

70000 kr

Denna ledarskapsutbildning ger dig fördjupade kunskaper inom ledarskap och dess betydelse för arbetsledande positioner.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Ledarskap

Utbildningen vänder sig till dig som har en arbetsledande position, utan att vara chef. Syftet med utbildningen är att stärka dig som leder utan att vara chef i ditt uppdrag att leda, hantera och dokumentera dina uppdrag säkert och lönsamt. Utbildningen består av en blandning av korta teoripass, praktiska övningar, egen reflektion, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi använder olika ”case” som är framtagna i samverkan med kunden för att applicera kunskaper och öva färdigheter i en realistisk situation

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Ledarskap. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

 • Vilken effekt olika ledarskapsbeteenden har på människors motivation och engagemang för att utföra en arbetsuppgift
 • Vilka ledarbeteenden som medverkar till att medarbetare tar större ansvar för att nå upp till hög kvalité i arbetet och därmed säkra kundnöjet
 • Vad som kan orsaka låg kvalité på arbetsuppgifter
 • Vilka ledarbeteenden som gynnar medarbetares upplevelse av delaktighet och ansvarstagande i yrkesrollen
 • Vilka ledarskapsbeteenden som medverkar till att ledaren upplevs som en positiv förebild
 • Färdighet i att ge feedback till medarbetare så att den upplevs respektfull och därmed medverkar till ett förändrat/förbättrat beteende och resultat
 • Hur olika kommunikationsstilar påverkar människors vilja att samverka
 • Färdigheter i att hantera konflikter så att människor känner stöd och personlig omtanke
 • Färdigheter i att coacha gruppmedlemmar för att nå uppsatta mål
 • Mitt ansvar att förändra och förbättre

Omfattning: 3 heldagar

Upplägg:

Dag 1:

 • Utvecklande ledarskap och självledarskap
 • Vad kan förklara brister i service, kvalité och säkerhet och hur kan det förstås och åtgärdas?
 • Hur kan kommunikation och coaching inom gruppen påverka arbetsgruppens förmåga att nå uppsatta mål?

Dag 2:

 • Hur kan feedback användas för att utveckla gruppmedlemmars ansvarstagande och servicekänsla?
 • Vilka metoder är effektiva för att lösa konflikter i en arbetsgrupp?

Dag 3:

 • Grupputveckling
 • Stresshantering

 

Ladda ner kursinbjudan här!

 

Om utbildaren:

Sören Hjälm har en lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, samt har en lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag. Kombinationen av en akademisk plattform och en särpräglat pedagogisk förmåga samt en närvarande och sympatisk personlighet garanterar stor kundnytta. Sören är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap. Han är fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi, samt forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet.

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.