Yrkeskompetensbevis (YKB)

14500 kr

YKB delkurs 1 – 5.

Fortbildning för dig som yrkesförare!

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Yrkeskompetensbevis (YKB)

Delkurs 1-5

Utbildningen är för dig som jobbar med tunga transporter så som lastbil eller buss. Att utföra gods- och persontransporter är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Syftet med utbildningen är att ge dig som yrkesförare rätt kunskaper och färdigheter för att få utföra gods- och persontransporter.

Totalt omfattar utbildningen 5 lärarledda delkurser på totalt 35 timmar, som du kan gå i vilken ordning du vill. Efter ett godkänt prov erhåller du ett Yrkeskompetensbevis som är giltigt i 5 år. Innan giltighetstiden har gått ut behöver du förnya ditt bevis.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i YKB. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

Delkurs 1: Bränsleoptimering

I delkurs 1 får du förståelse för betydelsen av att spara bränsle både ur miljöhänseende och ur ett ekonomiskt perspektiv. Du ska efter utbildningen kunna optimera bränsleförbrukningen.

 • Kunskap om motor och kraftöverföring
 • Förståelse i rörelseenergi och bromssystem
 • Förståelse för optimering av bränsleförbrukning

Delkurs 2: Godstransporter

I delkurs 2 får du kännedom om de regler och bestämmelse som gäller för lastsäkring samt att upplysa om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands.

 • Förståelse för last och lastsäkring vid godstransporter
 • Kunskap om förarens uppträdande och företagets profil

Delkurs 3: Lagar och regler

I delkurs 3 får du förståelse för de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter.

 • Kännedom om social lagstiftning

Delkurs 4: Kost och hälsa

I delkurs 3 får du lära dig vikten av god hälsa och rätt kost, effekter av alkohol och hur olika ämnen påverkar beteendet. Orsaker till samt effekter av trötthet och stress samt arbets- och vilocykelns betydelse.

 • Kunskap om ergonomi
 • Vilken förmåga fysiskt och psykiskt har
 • Kunskap för att förebygga brottslighet

Delkurs 5: Trafiksäkerhet

Delkurs 5 innefattar delar som ökar ditt medvetande för en god trafiksäkerhet. Kursen bidrar till att göra dig som deltagare bättre rustad för att kunna vidta åtgärder på olycksplatser och kunna bedöma krissituationer.

 • Riskmedvetenhet
 • Riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
 • Agerande i krissituationer

 

Omfattning: 1 heldag per delkurs

Max antal: 20 deltagare

 

Om utbildaren:

Ebbe Carlzon är godkänd rapportör hos Transportstyrelsen sedan 2013. Ebbe har förmågan att göra våra YKB-kurser intressanta genom sina många års erfarenhet från bilkörning och tung trafik. Ebbe jobbar idag som YKB-utbildare på Blommenhof Utbildning och arbetar aktivt som chaufför.

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.