Projektledning

37000 kr

Syftet med en projektsledningutbildning är att du ska utvecklas i att driva och delta i ett projekts samtliga faser samt förtydliga projektledarskapet.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

Projektledning

Syftet med utbildningen är att du ska utvecklas i att driva och delta i ett projekts samtliga faser, diskutera och förtydliga projektledarskapet samt utbyta erfarenheter mellan deltagarna. Målet är att du som deltagare efter genomförd utbildning ska vara en tydlig och säker projektledare, ha en gemensam syn på vad ett projekt är och hur det ska drivas samt ett bättre genomförande av projektens samtliga faser.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Projektledning. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

Vad är ett projekt?

 • Skillnad mot linjearbete
 • Definitioner
 • Projekt inom entreprenad: vad är speciellt?

Målsättningar

 • Projektmål
 • Effektmål
 • Hur sätter man tydliga mål?

Intressenter

 • Olika typer av intressenter
 • Intressentanalys: vad är det?

Projektorganisation

 • Hur organiserar vi våra projekt?
 • Vilka roller har vi?
 • Hur fördelar vi ansvar?
 • Underleverantörer

Projektmodell

 • Projektfaser
 • Beslutspunkter

Projektekonomi

 • Budgetering

Planering

 • Hur planerar vi ett projekt?
 • Olika typer av metoder (Logik, GANTT-schema)

Uppföljning och dokumentation

 • Hur följer vi upp projektresultat?
 • Hur följer vi upp ekonomi, budget?

Omfattning: 1 heldag

Ladda ner kursinbjudan här!

Om utbildaren:

Mikael Sandberg har under sina snart 20 år som konsult landat i övertygelsen att fokus på mötet mellan människor skapar kraft, en kraft som leder till framgång. Mikael har en omfattande samt bred erfarenhet och har kompetens av verksamhetsförändringar och uppbyggnad av nya verksamheter och organisationer.

Han har haft ledande roller både som linjechef och som konsult. Han startade och var VD för eget konsultbolag med inriktning på utbildningar inom bland annat ledarskap och beteende. En man som trivs när det är krångligt.
Läs mer om Mikael här.

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.