View Post

Framgångsrika möten

In by Blommenhof Utbildning

Framgångsrika möten Lär känna dina styrkor och få full effekt! Är du medveten medveten om dina och personer i din närhets styrkor? Vet du hur du uppfattas av andra? Svaren på de frågorna får du under denna föreläsning, Camilla guidar dig igenom självskattning och hjälper dig att komma fram till hur du kan få full effekt av dina styrkor. Under …

View Post

Balans i livet

In by Blommenhof Utbildning

BALANS I LIVET Hur fyller du på med energi? Är du medveten om vad som ger dig energi respektive vad som tar din energi, och hur du faktiskt fyller på med energi? Föreläsningen gör dig medveten om hur olika delar i ditt liv påverkar din aktuella balans. Med tid för reflektion kring vad som är viktigt för just dig, och …

View Post

Utvecklande ledarskap

In by Blommenhof Utbildning

Syfte Utbildningens övergripande syfte är att utveckla kursdeltagarens förmåga att leda andra människor, vilket inkluderar förmågan att skapa meningsfulla och stimulerande relationerna till medarbetare. Kursen övergripande mål Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha, Vad som stärker människors inre drivkrafter Olika ledarskapsbeteenden och dess effekt på människors engagemang och motivation Olika kommunikationsstilar och dess påverkan på människors vilja att samverka Hantera …

View Post

Försäljning 1.0

In by Blommenhof Utbildning

Grundläggande försäljning För att bli ännu bättre i vårt säljarbetet måste vi tänka annorlunda och våga bryta invanda beteenden. Vi måste bli bättre på att argumentera utifrån kundens perspektiv och bli skickligare på att se, höra och känna kundernas direkta och indirekta behov. Gör vi det kommer kunden att känna att vi hjälper henne att köpa. Kunden kommer därmed med …

View Post

Föreläsning Tankelyft

In by Blommenhof Utbildning

Hyllad föreläsning! Ny möjlighet för alla som vill gå på föreläsning. Blommenhof Utbildning ger dig möjligheten att prova Lena Bergs nya föreläsning TANKELYFT En föreläsning av Lena Berg för hållbara medarbetare;Bra arbetsklimat Ny riktning Jag & Du Hjärnstark Stressförebyggande åtgärder Desto bättre balans i kroppen desto bättre tankar Enkla verktyg för att ge hjärnan andrum i vardagen Lekfullt, Enkelt, Användbart, …

View Post

Ledarskap 2.0

In by Blommenhof Utbildning

En utvecklande ledarskapsutbildning i Nyköping för dig som vill nå nya möjligheter i ditt ledarskap. Syftet med utbildningen är att stötta dig i att ta ditt ledarskap till nästa nivå. Ledarskap har aldrig varit viktigare än nu. Vi kan inte detaljstyra på avstånd utan behöver stötta våra medarbetare att vara självständiga, driva och bli sina egna ledare. Ledarskap handlar om att …