ATEX

24000 kr

En heldagsutbildning för dig som elektriker, instrumenttekniker eller tekniker.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

ATEX

Säkerhet utifrån ATEX Komponentbyte i en färdig anläggning

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i ATEX. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

  • ATEX-direktiven 2014/34/EG och 1999/92/EG översiktlig genomgång
  • Klassning av explosionsfarliga områden med gas, ånga, och dimma SEK Handbok 426, (SS-EN 60079-10-1). Begreppen: flampunkt, zoner, explosionsgrupper, temperaturklasser
  • Klassning av explosionsfarliga områden med damm (SS-EN 60079-10-1). Begreppen: zoner, explosionsgrupper, antändningstemperatur i dammlager
  • Elinstallationer i explosionsfarliga områden SEK Handbok 427 (SS-EN 60079-14, SS-EN 60079-17). Skyddsformer, gammal och ny märkning, vak av kabelförskruvningar, val av kablar, potentialutjämning, kontroll före idrifttagning, certifikat märkta med EX, dokumentation

Omfattning: 1 heldag

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.