Bättre Arbetsmiljö, BAM

22500 kr

Arbetsmiljöutbildning ger dig ett helhetsperspektiv inom arbetsmiljö. Du får grundläggande kunskaper och metoder för att kunna arbeta med frågorna i praktiken, samt utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen. Ta ansvar för en sund och säker arbetsplats.

 

Klicka på knappen nedan för att få ett offertförslag för just din önskan om utbildning.

Beskrivning

Bättre Arbetsmiljö, BAM

Ta ansvar för en sund och säker arbetsplats

Syftet med arbetsmiljölagen (AML) är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, samt förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. Bättre arbetsmiljö uppnås enklare när kunskap samt förväntningar på krav blir tydliga. En etablerad arbetsmiljöpolicy minskar risken för olyckor och därmed böter eller sanktionsavgifter.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i Bättre Arbetsmiljö, BAM (repetition). Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

 • Vad säger lagen?
 • Skyddsorganisation – samverkan – skyddsombudets roll
 • Samordningsansvar i praktiken – övning
 • Hantering av olyckor, tillbud och ansvar för rapportering
 • Årsklocka, reflekterande – övning
 • Riskhantering och arbetssätt för att förebygga olyckor och ohälsa
 • Sociala och organisatoriska aspekter, tidiga signaler och riskfaktorer
 • Vad är en OSA-risk i min verksamhet? – övning
 • Fysiska arbetsmiljöfaktorer
 • Skriftliga instruktioner – övning
 • Ansvar och arbetssätt för rehabilitering
 • Genomgång av några aktuella föreskrifter

Utbildningen bygger på hälften teoretisk repetition, och hälften praktisk övning och dialog.

Omfattning: 1 heldag

 

Ladda ner kursinbjudan här!

 

Om Utbildaren:

Helena Hemming arbetar med rådgivning och support kring arbetsmiljölagstiftning, hälsoriskbedömning av kemikalier, revision och utbildning. Helena har många års erfarenhet av att implementera arbetsmiljö- och miljöledningssystem kompatibla med ISO 14001 och ISO 45001 inom många olika branscher och har i det sammanhanget erfarenhet av att revidera verksamheten och det systematiska arbetet. Hon har en fördjupad erfarenhet av riskbedömningar i arbetsmiljön och har stor kunskap om både faroidentifieringar och exponeringsbedömningar. Helena är disputerad toxikolog ERT från Karolinska Institutet med en grundutbildning i kemi och mikrobiologi.

Som utbildare kan hon svaren, men brinner för frågorna och dialogen. Från hennes utbildningar kommer du få med dig bra verktyg, nyttiga exempel att lära från och haft diskussion för att vidga dina perspektiv.

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.