View Post

Utvecklande ledarskap

In by Blommenhof Utbildning

Syfte Utbildningens övergripande syfte är att utveckla kursdeltagarens förmåga att leda andra människor, vilket inkluderar förmågan att skapa meningsfulla och stimulerande relationerna till medarbetare. Kursen övergripande mål Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha, Vad som stärker människors inre drivkrafter Olika ledarskapsbeteenden och dess effekt på människors engagemang och motivation Olika kommunikationsstilar och dess påverkan på människors vilja att samverka Hantera …

View Post

Ledarskap 2.0

In by Blommenhof Utbildning

En utvecklande ledarskapsutbildning i Nyköping för dig som vill nå nya möjligheter i ditt ledarskap. Syftet med utbildningen är att stötta dig i att ta ditt ledarskap till nästa nivå. Ledarskap har aldrig varit viktigare än nu. Vi kan inte detaljstyra på avstånd utan behöver stötta våra medarbetare att vara självständiga, driva och bli sina egna ledare. Ledarskap handlar om att …

View Post

Entreprenadjuridik

In by Blommenhof Utbildning

Utbildning i entreprenadjuridik är för dig som vill få kunskaper om branschens juridiska regelverk och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter. Får vi förståelse för innebörden av avtalen kan vi därmed undvika risker i våra entreprenader. Innehåll Inledning – genomgång av utbildningens upplägg Avtalsrättslig genomgång: avtalsbindning, fullmakt och tolkningsregler Begreppet entreprenad Allmänt om AB 04 och ABT 06 Kort om …