View Post

Ledarskap för nya chefer

In by Blommenhof Utbildning

Det här är en tränande utbildning för dig som ny chef eller som vill utveckla ditt ledarskap och projektledning och förbättra din kommunikation. Ledarskap har aldrig varit viktigare än nu. Vi kan inte detaljstyra på avstånd utan behöver stötta våra medarbetare att vara självständiga, driva och bli sina egna ledare. Ledarskap handlar om att skapa riktning, förutsättning, motivation och engagemang, …

View Post

Ledarskap 2.0

In by Blommenhof Utbildning

En utvecklande ledarskapsutbildning i Nyköping för dig som vill nå nya möjligheter i ditt ledarskap. Syftet med utbildningen är att stötta dig i att ta ditt ledarskap till nästa nivå. Ledarskap har aldrig varit viktigare än nu. Vi kan inte detaljstyra på avstånd utan behöver stötta våra medarbetare att vara självständiga, driva och bli sina egna ledare. Ledarskap handlar om att …

View Post

Entreprenadjuridik

In by Blommenhof Utbildning

Utbildning i entreprenadjuridik är för dig som vill få kunskaper om branschens juridiska regelverk och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter. Får vi förståelse för innebörden av avtalen kan vi därmed undvika risker i våra entreprenader. Innehåll Inledning – genomgång av utbildningens upplägg Avtalsrättslig genomgång: avtalsbindning, fullmakt och tolkningsregler Begreppet entreprenad Allmänt om AB 04 och ABT 06 Kort om …