Entreprenadjuridik

Genom kunskaper i branschens juridiska regelverk lär vi oss var gränserna går och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter. Vi får också förståelse för innebörden av avtalen och kan därmed undvika risker i våra entreprenader.

Innehåll

 • Inledning – genomgång av utbildningens upplägg
 • Avtalsrättslig genomgång: avtalsbindning, fullmakt och tolkningsregler
 • Begreppet entreprenad
 • Allmänt om AB 04 och ABT 06
 • Kort om AMA AF
 • Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsmetoder
 • Kapitel 1: kalkylförutsättningar, kontraktshandlingar, tolkningsfrågor, ansvar för uppgifter och avisering
 • Kapitel 2: utförande av kontraktsarbeten och ÄTA
 • Kapitel 3-4: organisation, samordning, kontroll, färdigställandetid, garantitid, hinder och forcering
 • Kapitel 5: allmänt om skadeståndsrättsliga förutsättningar, förseningsansvaret, ansvar för fel, felavhjälpande, skadeståndsansvar, försäkring och frister
 • Kapitel 6: ekonomifrågor, frister och rätt till innehållande
 • Kapitel 7: besiktningsformer, innehåll utlåtande och rättsverken
 • Kapitel 8-10: hävning, skadestånd vid hävning och tvistlösningsregler

Pris: 4 950 exkl. moms/deltagare
I priset ingår en dags utbildning med kunnig utbildare, måltider, kurslitteratur och intyg.

Medlemspris: 4 450 exkl. moms för medlemmar i MR Sörmland

Antal platser: 15 platser

Anmälan är bindande och bekräftas via mail. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Agerar vi utbildningsavdelning till ditt företag? 10% på alla våra öppna utbildningar för avtalskund.

Vi vill bli avtalskund

Print Friendly, PDF & Email

Boka evenemang

Entreprenadjuridik 4 950 SEK Ex moms, per deltagare
Available Kursplatser: 15
The Entreprenadjuridik ticket is sold out. You can try another ticket or another date.